Een vijfde van de Nederlandse kinderen is te dik

Ongeveer 25% Nederlandse kinderen te dik. Volgens onderzoekers van het VU medisch centrum Amsterdam zijn ruim 25 procent van de Nederlandse kinderen tussen de 10 en 12 jaar te dik. Een zorgelijke situatie, aldus het VUmc.

Het onderzoek keek niet alleen naar kinderen uit Nederland, maar er werden ook kinderen uit 6 andere Europese landen onderzocht. Daarbij bleek dat kinderen uit Griekenland het dikste zijn. In het Zuid-Europese land hebben ongeveer 50 procent van de kinderen te kampen met overgewicht en 20 procent van de kinderen met extreem overgewicht.

In Nederland liggen deze percentages op 22 procent en 6 procent; een stuk beter dan Griekenland dus. In vergelijking met het beste land uit de test, Noorwegen, is het echter wat minder goed. In Noorwegen heeft ongeveer 19 procent van de kinderen overgewicht en 4 procent van de kinderen extreem overgewicht.

In de zeven landen die werden onderzocht in het onderzoek hadden gemiddeld ongeveer 30 procent van de kinderen overgewicht en 10% van de kinderen extreem overgewicht. Nederland zit dus nog wel onder het gemiddelde.

Het is volgens het VUmc moeilijk om een exacte verklaring te geven voor de verschillen, maar een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat Griekse kinderen het minst sporten en Nederlandse kinderen de meeste frisdrank drinken (meer dan een halve liter per dag). Hongaarse kinderen kijken het meeste TV en Belgische kinderen slapen het langst.

Door de verschillen in cultuur en de verschillen in levensstijl is het volgens het VUmc lastig om de situatie om te keren met een enkele maatregel. We moeten alle oorzaken van het overgewicht tegelijk aanpakken om de strijd tegen overgewicht te winnen.